تحقیق درباره "اقامه ي دليل در حقوق کيفري 22 ص"

قسمت هایی از فهرست و محتوا مقدمه:ويژگي هاي اقامه ي دليل در حقوق کيفري: تمايزات ادله در دعاوي حقوقي و کيفري: از جهت هدف استناد: از جهت کميت: سيستم دلايل معنوي و سيستم دلايل قانوني:از جهت کيفيت قابليت تجزيه و عدم آن: - از جهت زمان تهيه: از جهت استناد ب|50319781|qcj
در این پست قصد معرفی فایل تحقیق درباره "اقامه ي دليل در حقوق کيفري 22 ص" را داریم با ما همراه باشید.

قسمت هایی از فهرست و محتوا مقدمه:ويژگي هاي اقامه ي دليل در حقوق کيفري: تمايزات ادله در دعاوي حقوقي و کيفري: از جهت هدف استناد: از جهت کميت: سيستم دلايل معنوي و سيستم دلايل قانوني:از جهت کيفيت قابليت تجزيه و عدم آن: - از جهت زمان تهيه: از جهت استناد به علم قاضي: از جهت اقامه دعوي: و....... ======= در دعواي کيفري براي مقابله با تبهکاران از قدرت عمومي جامعه در جمع آوري دلايل اتهام استفاده شود در حالي که در دعواي مدني خود اصحاب دعوي هستند که بايد به تحصيل...